Start
FAQ
Kontakt
Impressum

Chipmeter Content FAQ


Vårt Content erbjudande

Vårt primära Content erbjudande tillämpas på en Internet-benchmark, med vilkens hjälp man kan nuförtiden på direkt sätt jämföra upp till 600 grafikchips så väl som 1300 processorer. Det motsvarar ungefär 95% av alla grafikchips och processorer, som kom ut under de sista 15 år. Därmed blir det för första gången möjligt att jämföra denna produkter övergripande plattformer, generationer och producenter.

För att säga det i förväg, den här Internet-benchmark kan prenumereras gratis också. Därför att vi offererar upp till 14 benchmarkfunktioner, varav 8 är kostnadsfri. Hit tillhör dock de mest omtyckta, som topplistan, direktjämförelserna (GPU och CPU) och rekommendationsfunktionen. Vilka du övertar på din sida och vilka inte, det beror helt och hållet på dig själv.


Användningsåläggandena om gratis content

I grund och botten kan vilken intresserad webbsidaägare som helst få de kostnadsfria benchmarkfunktioner. Vare sig Internet shop, sida om hårdvara-nyheter eller teknikforum spelar ingen roll för oss. Vi forutsättar så klart en kvalitetsplattform. Det betyder i första hand en ordentlig gestaltning av webbsidan. Faktiskt kräver vi inte några pengar för den här kostnadsfria benchmarkfunktionerna, men tillsammans med benchmarken presenteras en reklambanner, likaså skapas en länk (powered by chipmeter.de) till vår sida.

För att vederbörlig anpassning innebär en finansiell belastning för oss, vilken måste inspelas genom reklaminkomst, ber vi om förståelse att vi förutsätta en minimistorlek på respektive webbsidan.

typ av webbsidainloggningar/månadbesökare/månad
reines Forum1.000.000100.000
PC-Spiele500.000100.000
EDV-News500.000100.000
IT-Shop250.00050.000
Sonstige1.000.000200.000


Användningsåläggandena för kostnadspliktiga content

De kostnadspliktiga prestandajämförelserna tjäner till den speciella analysen av CPU:er och GPU:er. De rekommenderas till den sakkunniga tekniska journalism så väl som till producenter och marknadsobservatörer. Deras användande är nog inte dyrt men användandet är likaledes underkastad vissa ålagganden. Till exempel så är användningen inskränkt till firmans säregna ändamål och bör inte publiceras. I fall du önskar ytterligare informationer, är du välkommen att kontakta oss via e-mail eller kontaktformulär.


Anpassning till din webbsida

Om du meddelar oss vilken bakgrundfärg, grafik, skrift typ och storlek du vill ha, så försöker vi rätta oss efter det för att infoga benchmarken i önskad omgivning. Självklart uppstår inga kostnader för dig som kund. När din benchmark är färdig, erhåller du från oss en länk till den. Den kan du bekvämt länka in på din sida via iFrame. Därutöver är länken gestaltad på det viset att den är inte tillgänglig direkt, resp. den hänvisar till din webbsida.


Kontrakt och kontrakts löptid

I samband med det gratis utförandet finns det varken kontrakt eller kontrakts löptid. Du kan alltid avlägsna benchmarken från din webbsida. I sammanhang med de kostnadspliktiga erbjudanden kan kontrakts löptiden kommas överens om. Vi rättar oss efter dina behov. Speciella delfunktioner och White lists är däremellan endast frigett mot engångsavgift.


Övriga frågor

Om du har ytterligare frågor eller om du är intresserad, skicka ett e-mail till oss eller kontakta oss via vår kontaktformulär.